Publicerad: 2009-07-28 00:00 | Uppdaterad: 2019-05-20 12:47

Biomarkörer avslöjar Alzheimers

Biomarkörer i ryggmärgsvätskan identifierar begynnande Alzheimers hos patienter med lätta förvirringssymptom. Det visar en ny multicenterstudie av forskare från bland annat Karolinska Institutet och Sahlgrenska akademin som publiceras i den ansedda tidskriften JAMA.

I studien följdes över 1500 personer under två års tid. Tre olika biomarkörer mättes i ryggmärgsvätskan, beta-amyloid 42, tau samt fosforylerat tau, vilka i dag används i diagnostiken av patienter med etablerad Alzheimers sjukdom. Resultaten visar att de tre ämnena tillsammans kan diagnostisera begynnande Alzheimers sjukdom med god träffsäkerhet.

 

- När man börjar få sina symptom på lite måttlig kognitiv nedsättning, som en mild nedsättning av minnesförmågan till exempel, så ser man redan ut i ryggmärgsvätskan som en person med fullt utvecklad Alzheimers sjukdom, säger Niklas Mattsson, läkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, till Sveriges Radio. 

Publikation

Mattsson N, Zetterberg H, Hansson O et al (inkl Andreasen N, Jönhagen ME, Winblad B)

CSF biomarkers and incipient Alzheimer disease in patients with mild cognitive impairment

JAMA (2009) 302(4):385-393

För mer information, kontakta: