Publicerad: 2012-09-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Biobanker och värdet av forskning

[PRESSINBJUDAN 2012-09-07] Biobanker har blivit ett hett ämne de senaste åren. Tekniken, anspråken och investeringarna ökar, men vägen från forskning på biologiska prover och register till verkligt värde för patienter och folkhälsan är komplex. Därför samlas forskare och representanter från branschen i Uppsala den 19-21 september, först till en förkonferens "International Biobanking Summit: Future Directions" och sedan till konferensen "HandsOn: Biobanks".

Journalister är välkomna att närvara och intervjua forskarna.

En kort pressträff om HandsOn-programmet anordnas den 20 september kl. 08.30.

Syftet med konferensen är att hjälpa forskare, politiker och industrin att förstå och förbättra vägen från prov till resultat. HandsOn: Biobanks innehåller en interaktiv utställning, workshops, föreläsningar och debatter om hur man utnyttjar biobankernas fulla potential.

Det finns åtta huvudteman på konferensen. Fyra hör samman med forskningsprocessen (etik och reglering, hantering och förvaring av prover i biobanker, provanalys och dataanalys) och fyra handlar om värdet av biobanksforskning (etik och förtroende, hälsoekonomi, utveckling av klinisk praxis och läkemedel). Dessa teman avspeglas i utställningen, föreläsningarna och posterpresentationerna men även i de mer diskussionsinriktade delarna.

Utställningen "The Route" leder deltagarna genom forskningsprocessen från informerat samtycke och etikprövning, hantering och förvaring till provanalys och dataanalys. Syftet är att visa värdet av biobanksforskning för samhället och individen med exempel som berör hälsoekonomi, läkemedelsutveckling och klinisk praxis. I ett "science café" diskuteras etik och förtroende för forskningen och forskarna. Deltagarna kommer att kunna se hur en biobank fungerar genom att själva ge samtycke och donera ett prov. Dessutom finns det möjlighet att träffa experter och medverka i debatter.

HandsOn: Biobanks

  • Datum: 20-21 september 2012
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK), Uppsala

Förkonferens International Biobanking Summit: Future Directions

  • Datum: 19 september 2012
  • Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala

Journalister kan anmäla sig till följande e-postadress:

För mer information, kontakta:

Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover (BBMRI.se) är Vetenskapsrådets hittills största satsning på medicinsk infrastruktur. Då biobanking handlar om att optimera insamling, lagring och analys av prover för medicinsk forskning arbetar BBMRI.se för att bygga upp en nationell infrastruktur för sparande och analys av biobanksprov från patienter och friska frivilliga. Detta kommer att ge nya möjligheter att upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium och avgöra vad som är den bästa behandlingen för en viss sjukdom.

Karolinska Institutet är värduniversitet för BBMRI.se men vi samverkar med samtliga medicinska fakulteter vid Sveriges lärosäten. År 2010 blev BBMRI.se en nationell infrastruktur efter en överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet.