Publicerad: 2008-05-09 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Bindvävsstamceller kan dämpa livshotande immunreaktion

Behandling med bindvävsstamceller, så kallade mesenkymala stamceller (MSC), har framgångsrikt prövats på blodstamcellsstransplanterade patienter som drabbats av en livshotande transplantat-kontra-värd reaktion.

Reaktionen innebär att de transplanterade blodstamcellerna angriper patientens kropp och ger upphov till en livshotande inflammation. Normalt behandlas denna med kortison och immunhämmande medel, en behandling som dock inte alla patienter svarar på.

I en europeisk studie, ledd från Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset, har 55 patienter behandlats med mesenkymala stamceller. Flertalet patienter var cancersjuka, alla hade för sin grundsjukdom fått blodstamceller transplanerade vilket utlöst en reaktion som inte kunnat stoppas med vanlig behandling.

De mesenkymala stamcellerna, som kan ges även mellan vävnadstyps-olika personer, gav inga biverkningar. Av 55 patienter svarade 30 helt på behandlingen och nio visade förbättringar. Bland de som svarade bra på behandlingen var dödligheten lägre efter två år.

Publikation

LeBlanc K, Frassoni F, Ball L, Locatelli F, Roelofs H, Lewis I, Lanino E, Sundberg B, Bernardo ME, Remberger M, Dini G, Egeler RM, Bacigalupo A, Fibbe W, Ringdén O.

Mesenchymal stem cells for treatment of steroid-resistant, severe, acute graft-versus-host disease: a phase II study

Lancet (2008) 371:1579-1586.