Publicerad: 2016-02-08 01:03 | Uppdaterad: 2016-02-15 12:14

Bildspecial – NVS firade nya professorer, docenter och lektorer

NVS startade det nya året med en kick off den 28 januari och mingel för alla medarbetare. Ledningen presenterade den nya utbildningsorganisationen, våra nyaste professorer, docenter och lektorer firades och sedan blev det mingel och livemusik med bandet Daze.

Professor Lena Nilsson Wikmar, GUA och ordförande i Utbildningsnämnden NVS, berättade om den nya utbildningsorganisationen.

Professor Kristina Johnell föreläste om sitt forskningområde geriatrisk läkemedelsepidemiologi. Läs mer om professor Johnell här.

Docent Yvonne Freund-Levi föreläste om sitt forskningområde, och hade dessutom sin familj i publiken, däribland hennes 92-åriga mamma som snart ska disputera vid Stockholms universitet.

NVS:s nyaste professorer. Från vänster: Kristina Johnell, professor i geriatrisk läkemedelsepidemiologi, Lena Nilsson Wikmar, professor i fysioterapi med inriktning mot utbildning, Ann-Charlott Granholm, gästprofessor och Yvonne Wengström, professor i omvårdnad med förenad anställning som universitetssjuksköterska vid Onkologiska kliniken vid Karolinska sjukhuset, Solna, samt NVS:s prefekt Maria Eriksdotter.

NVS:s nyaste docenter. Från vänster: NVS:s prefekt Maria Eriksdotter, Axel C. Carlsson, docent i epidemiologi, Annette Heijne, docent i fysioterapi, Ann-Charlotte Falk, docent i omvårdnad, Disa Sommerfeld, docent i fysioterapi och Yvonne Freund-Levi, docent i klinisk neurovetenskap.

NVS:s nyaste lektorer. Från vänster: NVS:s prefekt Maria Eriksdotter: Lena-Marie Petersson, universitetslektor i omvårdnad och Hanne Konradsen, universitetslektor i omvårdnad med särskild inriktning mot vård av äldre.

Mingelbilder