Publicerad: 2014-11-03 08:45 | Uppdaterad: 2014-11-10 13:15

Bidragsbeslut från Vetenskapsrådet 2014

Den 30 oktober publicerade Vetenskapsrådet årets godkända forskningsansökningar. Från MEB finansierades projekt för Hans-Olov Adami, Kamila Czene, Joakim Dillner, Henrik Larsson, Pär Sparén och Fredrik Wiklund medan Mattias Rantalainen fick projektmedel för unga forskare. Läs mer om besluten på Vetenskapsrådets hemsida.