Publicerad: 2014-09-26 11:16 | Uppdaterad: 2016-03-21 11:21

Bidragsbeslut från FORTE

Den 25 september publicerade FORTE årets bidragsbeslut för bidrag till forskningsprojekt, juniorforskare och postdoc. Från MEB tilldelades Paul Lichtenstein, Weimin Ye och Zheng Chang medel.