Publicerad: 2021-08-25 17:03 | Uppdaterad: 2021-09-15 09:54

Bidra till utvecklingen av KI:s core-faciliteter

För att utveckla och kvalitetssäkra de core-faciliteter som finns vid Karolinska Institutet har infrastrukturrådet beslutat att genomföra två användarenkäter under hösten 2021. Nu har du som är forskare chans att göra din röst hörd.

Karolinska Institutets vision – att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla – förutsätter en allt större anpassning mot spetsteknologi och funktionell forskningsinfrastruktur där core-faciliteter utgör en viktig del. Som ett led i arbetet med att kontinuerligt utveckla core-faciliteter vid KI och verka för högsta kvalitet och relevans för KI:s och Region Stockholms forskare har KI:s infrastrukturråd nu beslutat att:

  • under september – oktober 2021 genomföra en riktad enkätundersökning till användare av core-faciliteter med stöd från KI och Region Stockholm. Enkäten kommer att rikta sig till dig som använt core-faciliteterna under perioden 2019-2020, och användarna identifieras från ansökningar ommedel för drift av core-faciliteter våren 2021.
  • under november – december genomföra en öppen enkätundersökning som riktar sig brett till forskare inom KI och Region Stockholm. Mer information om enkäten kommer under hösten.

Anders Gustafsson, prorektor och ordförande i infrastrukturrådet, hoppas på en hög svarsfrekvens:

– Jag vill uppmana alla som berörs av dessa frågor att ta chansen att påverka hur KI arbetar för att ytterligare utveckla våra core-faciliteter, till nytta för både användare och de som verkar inom core-faciliteterna, säger han.

Om KI:s infrastrukturråd

Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna resurser och satsningar inom KI i relation till Region Stockholm samt till nationella och internationella initiativ. Rådet rapporterar formellt till Fakultetsnämnden och huvudfokus ligger för närvarande på forskningsinfrastruktur.

Läs mer på medarbetarportalen
 

Kontakt

Karin Dahlman-Wright Specialist