Publicerad: 2023-10-11 11:36 | Uppdaterad: 2023-10-12 08:38

Bidra till utveckling av KI:s core-faciliteter

Svara på enkät som syftar till att utvärdera användarnas upplevelser av KI:s core-faciliteter. Enkäterna ska skickas ut vartannat år för att följa upp tidigare kartläggning och analysera vårt förbättringsarbete.

Tidigare enkät

Vår första enkät skickades under 2021 till användarna av core-faciliteterna. Vi har fått många konstruktiva svar och gjort förbättringar, till exempel uppdaterat vår webbsida. Vår andra enkät syftar till att följa upp tidigare kartläggning och analysera vårt förbättringsarbete.

Kontakt

Profile image

Lisa Arodin Selenius

Avdelningssamordnare
+46852483738