Publicerad: 2021-03-30 14:01 | Uppdaterad: 2021-03-31 14:30

Bidra till att öka kunskapen om pandemins konsekvenser på forskningen – besvara UKÄ:s snabbenkät

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har av regeringen fått i uppdrag att undersöka konsekvenser av coronaviruset på forskningen.

Nu kan du som forskare vid KI bidra till att öka kunskapen om pandemins kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser på forskningen genom att svara på denna enkät om din forskning. Dina svar kommer också att vara till stor nytta för KI:s egen kartläggning av coronavirusets påverkan på vår verksamhet.

  • Enkäten riktar sig till dig som har forskning som en del av arbetsuppgiften. Doktorander ingår inte i den här studien då vi undersöker deras upplevelser och erfarenheter under pandemin på andra sätt.
     
  • Enkäten består av 22 frågor som tar 5-10 minuter att besvara.

Besvara enkäten senast tisdagen 20 april.

Tack för din medverkan.

Besök webbplatsen Coronaviruset och högskolan för mer information om uppdraget