Publicerad: 2022-01-31 17:24 | Uppdaterad: 2022-02-16 15:40

Bidra till att förbättra våra IT-system inom utbildning 

Är du intresserad av digitalisering och ser en förbättringspotential gällande våra IT-system inom utbildning? Att utveckla system och informationshantering inom utbildningsområdet på KI är en del av KI:s strategi 2019-2022. Du som är student eller verksam inom området kan hjälpa oss att träffa rätt.

Vi söker dig som har ett intresse av digitalisering inom utbildningsområdet, ser en förbättringspotential och vill hjälpa oss att hitta de viktigaste verksamhetsbehoven och göra rätt prioritering. Du är exempelvis doktorand, student, utbildningsadministratör, handledare eller kurs-/programansvarig.  

I februari och mars håller vi två digitala workshops. På det första tillfället får du i grupp med kollegor från andra institutioner diskutera era konkreta behov av digitalt stöd, problem som ni har idag samt speciallösningar som ni kanske behövt tillämpa i brist på en bättre lösning. Projektgruppen kommer sedan att sammanställa materialet och presentera vid nästa workshop för vidare diskussion och prioritering. 

Workshoparna hålls både på svenska och engelska. Antalet platser är begränsat.   

  • Workshop 1: 15:e februari kl 13-15 (på svenska)                   
  • Workshop 1: 23:e februari kl 9-11 (på engelska) 
     
  • Workshop 2: 11:e mars kl 14-16 (på svenska)                         
  • Workshop 2: 16:e mars kl 13-15 (på engelska) 

Kan du inte delta vid något av tillfällena kan du anmäla dig till att ge skriftlig feedback på resultaten i en remissrunda. 

Anmäl dig i detta anmälningsformulär senast den 21 februari.  

En del av KI:s strategi för informationshantering 

Resultatet av workshoparna kommer agera underlag till ett förslag på målbild och handlingsplan vid framtagandet av en strategisk handlingsplan för informationshantering inom utbildning. Projektet är en del i KI:s strategi för informationshantering 2019-2022, där utbildning är ett av fem insatsområden. Läs mer om projektet Informationshantering och system inom utbildning

Kontakt

Mathias Pettersson Extern konsult/Inhyrd personal