Publicerad: 2022-03-09 10:42 | Uppdaterad: 2022-03-09 10:42

Betydelsen av kopplingen mellan hjärnan och tarmen för Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom (PD) är en progressiv och komplex sjukdom som påverkar flera delar av hjärnan men även andra delar av kroppen. Symtomen börjar gradvis, ibland med knappt märkbara skakningar i bara en hand. Skakningar är vanliga, och sjukdomen orsakar också ofta stelhet och förlångsammade rörelser. Mer än 10 miljoner människor i världen lever med PD och förekomsten ökar dramatiskt med stigande ålder.

Doktorand Xiaoying Kang
Doktorand Xiaoying Kang. Foto: Gunilla Sonnebring

Vi vet väldigt lite om orsaken till PD, men flera faktorer verkar spela en roll, inklusive genetik. Man har spekulerat om att mag-tarmkanalen kan spela en roll för sjukdomens ursprung, där teorin är att sjukdomen sprider sig till nervsystemet och hjärnan. Denna så kallade "Braak-hypotesen" kan förklara buksymtomen, särskilt förstoppning, som upp till 80 % av PD-patienter upplever ofta redan innan sjukdomen diagnosticeras. Hypotesen skulle också förklara förekomsten av nyckelproteinet α-synuklein på ställen i kroppen utanför hjärnan innan rörelsesymptom uppträder.

I sin avhandling försöker Xiaoying Kang, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, öka vår kunskap om sjukdomens etiologi och hur nya behandlingar kan tas fram med utgångspunkt från kopplingen mellan tarmen och hjärnan.

Kan du berätta något om de viktigaste resultaten i din avhandling?

–Vi kunde belysa sambandet mellan olika tarmsjukdomar och PD ur ett folkhälsoperspektiv. Våra resultat ger också ökad kunskap om framtida potentiell utveckling av antiinflammatorisk behandling för tarmsjukdomar för att förebygga sjukdomen.

Hur kom det sig att du började forska om Parkinsons sjukdom?

–Jag blev intresserad av neuroepidemiologi efter min dubbla mastersutbildning i neurologi och epidemiologi. Sedan jag läste en artikel där tarmen kallas ”vår andra hjärna" har tarm-hjärna-axeln fascinerat mig. Så jag valde att fokusera på mitt doktorandarbete på just detta, också på grund av de forskningsresurser som fanns tillgängliga för mina studier i detta intressanta ämne.

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

–Våra forskningsfynd behöver bekräftas i andra studier och följas upp innan man kan omsätta kunskapen i klinisk praxis. Eftersom PD är en ganska vanlig sjukdom men tyvärr saknar botande behandling, behövs en bättre förståelse av sjukdomens orsaker nu för att möjliggöra utvecklingen av effektiva förebyggande och/eller botande behandlingar i framtiden.

Avhandling

The gut-brain axis in Parkinson’s disease: epidemiological studies on causes, underlying mechanisms and novel treatments

Xiaoying Kang. Karolinska Institutet (2022), ISBN: 978-91-8016-557-0