Skip to main content
Publicerad: 2019-06-26 15:53 | Uppdaterad: 2019-06-26 15:53

Betydelsen av en (fika)paus

Nyligen tillbringade fjorton kandidatstudenter från CN Yang Scholars Program på Nanyang Technological University i Singapore fem intensiva dagar vid Karolinska Institutet. Den sista programpunkten var deras egen sammanfattning av veckan då professor Gunnar Nilsson närvarade.

Missing ALT text.
Studenterna från NTU besökte bland annat Aging Research Center.

Forskning och nya faciliteter

Vicerektor för forskarutbildning Robert Harris välkomnade studenterna  den första dagen och gav dem en introduktion till KIs historia. Han presenterade också kort forskarutbildningen vid KI och pratade om KI/NTU-samarbetet. Studenterna fick också lära sig om systemet med "grönt ljus", något som de gärna skulle se på sitt eget universitet. Förutom att besöka många av de nya anläggningarna som det nya sjukhuset, NEO och Bioclinicum lyssnade de även till föreläsningar inom biomedicin, bildteknik och forskning med fokus på åldrande. Singapore har en stor åldrande befolkning och står inför många utmaningar, precis som Sverige. Studenterna var imponerade av tvillingregistret och tog del av den epidemiologiska forskning som sker vid institutionen MEB. En reflektion studenterna gjorde under sin slutpresentation var att läkares och forskares yrken är mer separerade i Singapore och att det nära samspelet mellan forskning och hälso- och sjukvård i Sverige måste ha många positiva effekter för både patienter och forskning.

Problemlösning och värdet av "fika"

Enheten för bioentreprenörskap engagerade studenterna i en kreativ workshop där de fick använda metoden "reverse engineering" (där man börjar med att göra det fiktiva, i detta fallet, globala hälsoproblemet värre för att sedan tillsammans hitta kreativa lösningar) som de uppskattade. Annat  studenterna också uppskattade var det svala och torra klimatet och "fika". Förutom de goda kakorna och bullarna såg de värdet i hur en kopp kaffe och en paus öppnar för nätverkande och diskussioner. Folk i Singapore känner att det inte finns någon tid för raster eller pauser.

Effekter av mobilitet

Gunnar Nilsson, tidigare prodekan för utbildning vid KI med ansvar för internationalisering, och fortsatt enggagerad i internationealisering i Kis nya organisation, har själv varit på lärarutbyte (Teaching Sabbatical) vid NTU uppskattade studenternas presentation. Han drog paralleller till sin egen första vecka i Singapore. Precis som han själv känner att den tid han spenderade i Singapore har förändrat honom var han övertygad om att den här veckan i Stockholm kommer att få framtida konsekvenser för studenterna. Det har varit en "uppfriskande (fika)paus för dem", som en av eleverna uttryckte det.

Studenterna fick också information om möjligheterna att fortsätta studier på masternivå på KI, så vem vet, om några år har vi kanske några av studenterna tillbaka på campus igen!

Bakgrund om samarbete mellan KI och NTU

  • Under 2008 tecknades ett övergripande samarbetsavtal (MoU) med NTU och under 2009 tecknades ett avtal om ett gemensam forskarutbildning. Sex doktorander har disputerat  inom programmet. Fyra doktorander är aktiva just nu.
  • Studieutbytesavtal finns inom biomedicinprogrammen. Under perioden 2008/2009-2018/2019 har 40 NTU-studenter kommit till KI och 14 har rest från KI till NTU inom ramen för detta utbytesavtal.