Publicerad: 2021-10-20 17:35 | Uppdaterad: 2021-10-20 17:35

Betydelsen av aktiva pauser

rosa hjärta health talks

Att vara fysisk aktiv och att bryta stillasittande är två viktiga komponenter som främjar hälsa och välbefinnande. Ny forskning från KI visar att tre minuters fysisk aktivitet varje halvtimme kan förbättra hälsan hos stillasittande.

Vi sitter numera stilla under en större del av den vakna tiden. De här förändringarna har också bidragit till ett nytt forskningsområde – effekterna av stillasittande.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska stillasittande:

  • All rörelse räknas. Samla rörelser i vardagen och hitta vardagsaktiviteter.
  • Ta rörelsepauser. Några minuter varje halvtimme minskar riskerna med långvarigt stillasittande.
  • Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls.
  • Börja med små mängder fysisk aktivitet. Öka gradvis frekvensen, intensiteten och varaktigheten med tiden.

Behöver du tips och råd om hur du kan få in rörelse i din vardag?

Friskvården KI arbetar för att främja fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv, vare sig du befinner dig på campus eller arbetar flexibelt. På Friskvårdens sida kan du få inspiration, och tips om hur du kan hålla dig fysiskt aktiv varje dag.

Forskning om fysisk aktivitet