Publicerad: 2009-04-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Betydande donation till forskning om blodsjukdomar

[PRESSMEDDELANDE 2009-04-08] Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, har testamenterat 50 miljoner kronor till bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Fondens förmånstagare är Karolinska Institutet och de första som tar emot stiftelsens anslag är forskarna Marianne Farnebo, Alf Grandien, Weng-Onn Lui och Lisa Westerberg.

- Det är både hedrande och glädjande att få en så stor donation från en läkarkollega. Pengarna har fördelats till de bästa forskningsprojekten inom området blodsjukdomar på Karolinska Institutet. Forskarna har fått beskriva sina forskningsprojekt och efter granskning har de främsta valts ut, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor.

Dr Åke Olssons stiftelse vill stimulera utvecklingen av ny kompetens inom området hematologi. Därför stöds framför allt projekt som befinner sig i ett avgörande men tidigt skede och därmed har svårt att finna finansiering. 2009 års anslag uppgår till 500 000 kronor per forskare för ett år, men kan i framtiden komma att bli högre i de fall större projekt befinner sig i initieringsfasen.

- Sverige och Karolinska Institutet har under lång tid varit mycket framgångsrikt inom det medicinska området. Stiftelsen är därför angelägen att säkerställa en fortsatt internationellt framgångsrik forskning, säger Lil Ryott, ordförande i Dr Åke Olssons stiftelse vars övriga ledamöter är advokat Fred Wennerholm och rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

- Hematologi är dessutom ett strategiskt prioriterat område i Karolinska Institutets kampanj "Genombrott för livet", vilken kulminerar i samband med universitetets 200-årsjubileum 2010. Det känns därför extra roligt att nu offentliggöra Dr Åke Olssons donation som vi hoppas ska ha avgörande betydelse i sökandet efter nya behandlingar av patienter med blodsjukdomar, säger Lil Ryott.

2009 års forskningsanslag går till

Marianne Farnebo

Marianne Farnebo
Marianne Farnebo.Foto: Privat

Marianne Farnebo forskar vid institutionen för onkologi och patologi om den nyupptäckta Wrap53-genen som spelar en viktig roll vid cancer. Farnebo kartlägger i detalj Wrap53s funktion och utvecklar nya läkemedel som kan blockera Wrap53 i tumörer.

Alf Grandien

Alf Grandien
Alf Grandien.Foto: Håkan Flank

Alf Grandien är verksam vid institutionen för medicin i Huddinge. Hans forskning är inriktad på utveckling av metoder för ta fram "inducerade pluripotenta stamceller", så kallad iPS, ur benmärgsprov från patienter med hematologiska sjukdomar. Förhoppningen är att sådana celler i framtiden ska kunna användas vid behandling av vissa obotliga hematologiska sjukdomar.

Weng-Onn Lui

Weng-Onn Lui
Weng-Onn Lui.Foto: Fahad Al-Zadjali

Weng-Onn Lui är verksam vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Hans forskning handlar om att identifiera specifika mikroRNA i lymfom, karaktärisera dem och studera dess roll i tumörutveckling. Målsättningen är att identifiera sådana mikroRNA som kan användas i diagnos, prognos och behandling av cancer.

Lisa Westerberg

Lisa Westerberg
Lisa Westerberg.Foto: Emilie Domange Jordö

Lisa Westerberg är verksam vid institutionen för medicin i Solna. Vid immunbristsjukdomar finns i många fall risk att utveckla cancer i immunceller. Lisa Westerbergs ambition är att klargöra den underliggande orsaken till händelseförloppet genom att studera Wiskott-Aldrich syndrom och kongenital neutropeni.

För mer information om Karolinska Institutets forskning, kontakta:

För information angående kampanjen "Genombrott för livet", kontakta: