Publicerad: 2022-02-04 16:55 | Uppdaterad: 2022-02-09 14:06

Besväras du av kraftig oro? Deltagare sökes till en ny studie

dekorativ bild
iStock Foto: Cunaplus_M.Faba

Alla människor oroar sig ibland men vissa besväras av stark och återkommande oro. För en del blir oron så stark att man får sämre livskvalitet, vilket kan innebära koncentrationsproblem, sömnsvårigheter eller nedstämdhet. Tidigare forskning visar att internetförmedlad psykologisk behandling kan hjälpa personer som besväras av stark oro.

Nu vill forskare vid Karolinska Institutet undersöka om ett nyutvecklat behandlingsprogram över fem veckor kan hjälpa i att minska människors oro.

Hur går studien till?

Deltagandet är gratis. Behandlingen är fem veckor lång och sköts via dator. För att kunna delta i projektet behöver du besväras av kraftig oro som stör din dagliga funktion. Du måste vara minst 18 år gammal. I ett första steg kommer du att svara på ett antal formulär på internet (tar ca 20-40 minuter). Därefter kommer du bli kontaktad för en telefonintervju som tar mellan 30-60 minuter.

Ditt deltagande i studien påverkar inte dina möjligheter att få annan vård. Du kan avbryta ditt deltagande i studien när som helst utan att ange varför. För att vi ska kunna utvärdera resultaten av behandlingen kommer du före, under och efter behandlingen att få fylla i flera olika frågeformulär via internet. Just detta behandlingsprogram är fortfarande i testfasen och erbjuds ännu inte i reguljär svensk sjukvård.

Vem kan delta?

Du måste vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige för att få delta.

Anmälan

Läs mer och gör en intresseanmälan här

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter införs i ett databaserat forskningsregister som kommer att föras fortlöpande. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Karolinska institutet. Projektet kommer att samla in och registrera information om dig utifrån dina svar på frågeformulär.

 

Erik Andersson

Ansvarig prövare Studietelefon: 070-302 63 19