Deltagare till studie sökes Besväras du av klimakteriesymptom? Delta i vår studie om ny behandling.

Ungefär var tredje kvinna i klimakteriet lider svårt av svettningar, vallningar och sömnproblem och önskar därför någon form av behandling. Samtidigt är många kvinnor tveksamma till börja med hormonbehandling av rädsla för bröstcancer. Konsekvensen kan istället bli att kvinnor lider i det tysta, provar mindre beprövade alternativ eller byter till antidepressiv medicinering.

Fyra  glada, skrattande medelålders kvinnor står och håller om varandra på en strand
Foto: Getty Images.

Bakgrund

Det finns därför ett stort behov av att finna säker hormonbehandling i klimakteriet som skyddar livmoderslemhinnan  men som samtidigt inte ökar risken för bröstcancer.

På Karolinska pågår en stor forskningsstudie som studerar kombinerad hormonbehandling innehållande naturligt progesteron i jämförelse med standardbehandling till kvinnor med klimakteriesymptom. 
 

Vad handlar studien om?

För att tillmötesgå kvinnors behov och önskemål om hormonbehandling är det viktigt att få ökad kunskap om hur naturligt progesteron i kombination med östrogen påverkar bröstet och  livmoderslemhinnan jämfört med standardbehandling. Syftet med studien är att utforska balansen mellan fördelar och risker med dessa två olika hormonbehandlingar. Studien förväntas ge ökad kunskap om både bröst- och livmodersäkerhet med östrogenbehandling i kombination med naturligt progesteron jämfört med gestagen.

Hur går studien till?

Studien består av två delar. 

Del 1 undersöker bröstsäkerhet och del 2 livmodersäkerhet. Du kommer att erbjudas att delta i den ena eller den andra delen. 

I del 1 kommer du att slumpmässigt lottas till ett av två behandlingsalternativ och varken du eller studiepersonalen vet vilken behandling du får. 

Vad innebär det att vara med?

Om du önskar att delta i studien kommer du att besöka kliniken vid sex tillfällen under en drygt tolv månaders period. Dessutom ingår att besöka en mammografienhet för alla deltagare.

Deltagare kommer att genomgå gynekologisk undersökning, blodprov, provtagning från livmoderslemhinna, mammografi och punktion vid studiestart och efter ett års behandling.

Vem kan anmäla sig till studien?

Forskarna söker dig som:

  • är allmänt frisk
  • mellan 45-60 år 
  • har ett BMI-värde på mellan 19-32 
  • har livmoder kvar 

Ersättning

Dina resekostnader för att ta dig till kliniken ersätts och ersättning utgår för provtagning av livmoderslemhinna och bröstvävnad.

Vill du veta mer eller vara med?

Om du är intresserad av att delta i studien är du välkommen att höra av dig till forskningsbarnmorskorna på Kvinnohälsan, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna:

mejl: kvinnohalsan.kk.karolinska@regionstockholm.se
Telefon: 073-625 18 25 (forskningsbarnmorska)

Studien leds av Angelica Lindén Hirschberg, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.