Deltagare till studie sökes Besväras du av atopiskt eksem? Delta i en studie

Mellan tre och tio procent av vuxna svenskar lever med atopiskt eksem – en autoimmun hudsjukdom, som kan vara mycket besvärlig. Forskare vid Karolinska Institutet vill i en ny studie testa två olika typer av psykologiskt stöd för personer med atopiskt eksem. Personer över 18 år som har diagnosen atopiskt eksem (atopisk dermatit) är välkomna att anmäla sig till studien.

dekorativ bild
Getty Images Foto: tylim

Det finns forskning som visar att många med atopiskt eksem blir begränsade av sjukdomen och de symptom den ger. Symtomen kan göra det obehagligt med t.ex. fysisk aktivitet eller att delta i sociala sammanhang. Oro och stress på grund av symtom kan leda till minskad livskvalitet och känsla av att man är styrd av sitt eksem, vilket kan ha stor påverkan i vardagen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i flera studier visat sig effektiv vid olika fysiska sjukdomar som påverkar livskvalitet och välmående, bland annat atopiskt eksem. Syftet med denna studie är att jämföra effekterna av två olika typer av KBT för atopiskt eksem. 

Hur går studien till?

Om du samtycker till att delta i studien, kommer du att komma vidare till frågeformulär om hur du har det med ditt atopiska eksem, din livskvalitet i samband med diagnosen, nedstämdhet och stress. Frågorna tar ca 20 minuter att besvara. Om inga hinder föreligger för deltagande blir du sedan uppringd och intervjuad av en psykolog. Under intervjun ställer psykologen frågor för att bedöma om behandlingen kan vara lämplig för dig. Under telefonsamtalet får du information om hur studien kommer att gå till och du har möjlighet att ställa frågor. 

Att gå i KBT kräver en betydande arbetsinsats och eget ansvarstagande och du ska räkna med att avsätta minst 30 minuter om dagen för övningar och hemuppgifter. Behandlingen pågår under 12 veckor. Deltagandet är gratis. Du har rätt att avbryta ditt deltagande i studien när som helst och dra tillbaka ditt samtycke utan att ange någon förklaring.

Vem kan delta?

Studien vänder sig till dig som är diagnosticerad med atopiskt eksem som påverkar ditt mående och livskvalitet. Du behöver vara 18 år eller äldre, bosatt i Sverige, förstå svenska i tal och skrift, samt ha tillgång till internet. 

Anmälan

Kontakt till forskare

Vid frågor om studien är du välkommen att kontakta projektkoordinator Dorian Kern, leg psykolog och doktorand: dorian.kern@ki.se  

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.