Publicerad: 2021-10-29 09:12 | Uppdaterad: 2022-01-25 17:23

Besväras din ungdom av ångest över sitt utseende? Deltagare mellan 12 och 17 år sökes till en studie om dysmorfofobi

dekorativ bild
iStock Foto: KatarzynaBialasiewicz

Att en tonåring av och till känner sig missnöjd över sitt utseende är inte ovanligt och helt normalt. Men om tankarna leder till ångest och låg självkänsla och inte går över kan det vara dags att söka professionell hjälp. Just nu genomför vi en studie med internetbehandling mot dysmorfofobi för barn mellan 12 och 17 år i Stockholmsregionen.

dekorativ bild
iStock Foto: Zephyr18

Dysmorfofobi – även kallat BDD efter engelskans body dysmorphic disorder – innebär att man upplever sitt utseende som så fult eller konstigt att det begränsar det dagliga livet. För en tonåring kan det innebära att tankarna kring utseendet och kroppen blir så ångestfyllda och plågsamma att tonåringen börjar undvika viktiga saker som att gå till skolan, fritidsaktiviteter och umgänge med kompisar.  

Kunskapen om BDD är begränsad och det kan vara svårt att få tillgång till rätt behandling. Tidigare forskning har visat att internetförmedlad behandling fungerar för vuxna med BDD. Därför vill forskare vid Karolinska Institutet nu undersöka om internetbehandling även fungerar bra för barn och tonåringar.

Behandlingen är kostnadsfri och öppen för deltagare från Stockholms län.

Hur går studien till?

Deltagare i studien får prova kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlarstöd via internet under 14 veckor. Tillsammans med vårdnadshavarna och med stöd av en psykolog får barnet eller tonåringen gå igenom ett behandlingsprogram för att bryta sitt BDD.

Studien innebär också att barn och vårdnadshavare blir intervjuade och får svara på enkätfrågor – före, under tiden och direkt efter behandlingsperioden. Forskarna hoppas därefter få möjlighet att intervjua deltagarna vid uppföljningsbesök med jämna mellanrum under det första året efter genomgången behandling. Syftet med uppföljningssamtalen är att undersöka hur deltagarna mår efter avslutad behandling.

Anmälan

Intresseanmälan görs via formuläret på länken nedan, antingen av en vårdnadshavare eller av tonåringen själv.
Länken till anmälan

En psykolog kommer sedan att kontakta er för en kort telefonintervju. Om det blir aktuellt att gå vidare med anmälan bokas ni in till en tre timmar lång intervju via video eller på plats på vår mottagning i Stockholm. Minst en av vårdnadshavarna behöver vara med.

Studien är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Region Stockholm och Karolinska Institutet. Som deltagare kommer barnet/tonåringen att räknas som patient vid BUP Stockholm.

För mer information om studien besök BUPs sida.

Har ni frågor om studien?

Välkommen att kontakta studiekoordinator och leg. psykolog Daniel Rautio på telefonnummer 08-123 522 20, alternativt (och för snabbare kontakt) via e-post till daniel.rautio@ki.se.