Publicerad: 2013-11-05 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-16 15:41

Besök i Shandong stärker universitetssamarbete

I Shandong, Kina, pågår just nu forskar- och studentseminarium och alumnträffar som ett resultat av Karolinska Institutets samarbete med Shandong-universitetet. Målet är att stärka relationerna.

- Aktiviteter av det här slaget, där forskare presenterar sina pågående projekt och redovisar sina frågeställningar är extremt viktiga för att få internationella samarbeten att växa. Nu gäller det att ta ett steg framåt i samarbetet med Shandong-universitetet, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet, och den som leder delegationen till Shandong.

- Inom såväl forskning som utbildning handlar det om att frambringa nya idéer och implementera dem för att utveckla den verksamhet man bedriver. Vi verkar i en global värld där konkurrensen mellan universiteten för att ta en ledande position bara ökar, därför måste vi samarbeta, säger han.

Forskare vid Shandong-universitetet och Karolinska Institutet står tillsammans bakom många sampublikationer i Kina, och här har Karolinska Institutet det största alumnnätverket.

- Samarbetet med Shandong är starkt och uthålligt eftersom det har växt nerifrån och upp, säger docent Nailin Li, en av Karolinska Institutets tre akademiska koordinatorer för Kina.

Forskningssamarbetet omfattar för närvarande fyra forskningsområden. Ett leds av Yihai Cao, Sveriges första kinesiska professor i medicin, som år 2004 utnämndes till professor i vaskulär biologi vid Karolinska Institutet, särskilt angiogenesreglering. En av hans doktorander, Mei Dong från Shandong-universitetet, berättade under ett seminarium om sin forskning vid Yihai Caos labb på Karolinska Institutet.

Karolinska Institutets delegation träffade även rektor Rong Zhang vid Shandong-universitetet och professor Nan Zou, direktör för internationella relationer vid Shandong-universitetet.

- Vi är redo att gå vidare i vårt samarbete, man kan samverka på olika sätt, vi har därför presenterat olika alternativa vägar att gå. Vi hoppas kunna bidra till att skapa en plattform för våra forskare och studenter, säger Nan Zou.

Alumnåterträff - KI Alumni & Friends

Karolinska Institutets tidigare och nuvarande medarbetare utgör ett stort nätverk från hela världen. KI Alumni & Friends verkar för att skapa och stärka livslånga relationer mellan universitet och KI-alumner.

- Vi behöver vara på plats, det räcker inte hela vägen att stödja hemifrån de alumngrupper vi har i bland annat Kina och Singapore, säger Alexandra Ehring, alumnkoordinator vid Karolinska Institutet.

Seminarium för studenter på campus

På tisdag den 5 november 2013 arrangeras ett seminarium för studenter på grundutbildningsnivå, med syfte att rekrytera studenter till Karolinska Institutets engelska masterprogram. Alumner Wenju Li och Wei Ma berättar om sin tid på Karolinska Institutet, och Jenny Enblom från avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd kommer att informera om de masterprogram som ges på engelska vid Karolinska Institutet.

FAKTA/Karolinska Institutet och Shandong-universitetet

  • Sampublikationer: 76 mellan år 2008 och oktober 2013.
  • Bilateralt avtal om lärar- och studentutbyte inom folkhälsovetenskap på grund- och avancerad nivå tecknades år 2010 och gäller fram till höstterminen 2015.
  • Doktorander: 47 studenter från Shandong-universitetet har antingen tagit sin doktorsexamen vid Karolinska Institutet eller tillbringat en längre tid här under sin forskarutbildning, enligt statistik från Shandong-universitet.
  • Alumner: Ett nätverk av 82 KI-alumner i Shandong etablerades i januari 2013.

För frågor, kontakta:

Forskare

Nailin Li

Enhet: Forskargrupp P Lafolie
E-post: Nailin.Li@ki.se
Akademisk koordinator för Kina

Internationell koordinator

Lotta Lundqvist

Telefon: 08-524 867 23
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: lotta.lundqvist@ki.se

Kontakta Karolinska Institutets presstjänst