Publicerad: 2022-10-20 15:02 | Uppdaterad: 2022-10-20 15:06

Beslut om sänkning av klientavgiften

Från och med den 1 januari 2023 kommer klientavgiften för KI-datorer att sänkas.

Universitetsdirektören beslutar att:

  • nuvarande klientavgift sänks den 1 januari 2023 till 2 400 kronor per år och klient,
  • alla aktiva klienter debiteras per institution månadsvis.

Klientavgiften består till stor del av fasta kostnader och då antalet klienter ökar i samband med att fler institutioner går in i Samordnad IT sänks kostnaden per klient. Som ett resultat av det sänker IT-avdelningen priset på nuvarande klienttjänst från 
3 240 kronor per år till 2 400 kronor per år.

Debitering av klienter inom Samordnad IT kommer från och med den 1 januari 2023 göras efter antalet aktiva klienter per institution. Avstämning av antalet aktiva klienter kommer att göras två gånger per år.

Beslut i detta ärende har fattats av tf. universitetsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss efter föredragning av IT- avdelningens chef, Joakim Winter.

Standarddator vid KI – KI-klient Karyon