Publicerad: 2014-02-07 11:55 | Uppdaterad: 2014-02-07 11:55

Beslut om fördelning av medel för klinisk odontologisk forskning

Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Genom Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF) utlystes projektmedel för klinisk odontologisk forskning för sammanlagt 3,4 miljoner kronor per år under tre år (dnr: 1-314/2013).