Publicerad: 2013-06-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Bernard Osher hedrades med symposium

[NYHET 2013-06-11] Placeboeffekten. Om vi lär oss att förstå dess mekanismer kan vi bättre utforma vården. Det var ett övergripande budskap på seminariet som nyligen hölls till filantropen Bernard Oshers ära.

Bernard Osher.
Bernard Osher.

För åtta år sedan skänkte den amerikanske finansmannen 43 miljoner kronor till Karolinska Institutet. För pengarna startades Osher centrum för integrativ medicin. Där får metoder som i dag inte hör till skolmedicinen en vetenskaplig prövning. Målet är att börja använda dem ute i sjukvården.

- Vi hanterar frågeställningar som rör sig i gränslandet mellan vårt beteende och vår biologi. Som alla outvecklade forskningsområden tar detta tid att utveckla, och den generösa donationen har gett stabilitet, säger professor Martin Ingvar, föreståndare för Osher centrum.

Nyligen fyllde Bernard Osher 85 år. För att hedra honom ordnade Karolinska Institutet ett halvdagsseminarium där den röda tråden var patient-läkarrelationens stora betydelse.

Sjukgymnasten Anna Enblom berättade om en studie där cancerpatienter blev mindre illamående av akupunktur. Effekten var dock lika god vid behandling med bluffnålar, som var felaktigt placerade och inte gick genom huden. Hennes slutsats var att något uppstår i själva patientmötet, och att detta har en lindrande effekt - en placeboeffekt som borde kunna utnyttjas medvetet.

- I kommande studier vill vi gärna försöka reda ut vad som ger den goda effekten och på så sätt försöka maximera den, sa Anna Enblom.

Anders Hamsten, Barbro och Bernard Osher, Harriet Wallberg-Henriksson och Martin Ingvar.

Martin Ingvar slog fast att placeboeffekten inte är något "magiskt", utan en följd av helt normala hjärnfunktioner. Det centrala är individens förväntningar inför vad som ska hända. Att påverka patientens förväntningar, till exempel genom att inge förtroende i patientmötet, är därmed hårdvara för tillfrisknandet.

Vid behandling av smärta, depression och livsstilssjukdomar verkar denna hårdvara ha extra stor betydelse, sa Martin Ingvar:

- Vi lägger stora resurser på att behandla dessa tillstånd, som trots detta blir allt vanligare. Vården behöver utveckla metoderna på området. Vi behöver göra på något annat sätt, och det är vad vi studerar på Osher centrum.

Han vill nu börja samarbeta med olika kvalitetsregister för att undersöka bland annat hur patientmötet kan påverka tillfrisknandet inom en rad sjukdomar.

Bernard Osher själv satt på främsta raden under symposiet, liksom hans hustru Barbro Osher, svensk honorär generalkonsul i San Fransisco.

Text: Annika Lund. Foto: Gunnar Ask