Publicerad: 2016-05-03 15:53 | Uppdaterad: 2016-05-12 13:02

Berit Bihlar Muld spikade avhandling om ADHD

Den 3 maj spikade psykolog Berit Bihlar Muld sin avhandling som handlar om män med ADHD och svår beroendeproblematik i tvångsvård.

En del personer med ADHD har även ett missbruk, till exempel beroende av alkohol och/eller narkotika. När missbruket är särskilt svårt kan missbrukare tvångsvårdas under sex månader enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Syftet med tvångsvården är att avgifta, stabilisera och motivera till frivillig vård.

Berit Bihlar Muld har skrivit sin avhandling genom ett samarbetsprojekt mellan KIND och SiS LVM-hem Hornö utanför Enköping, ett av Statens institutionsstyrelses elva hem för tvångsvård enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Avhandlingen heter "Men with ADHD in compulsory care for substance abuse characterization and treatment" och disputationen hålls den 27 maj kl 13.00. Mer information om disputationen publiceras senare.