Publicerad: 2019-05-20 12:50 | Uppdaterad: 2019-05-24 13:20

Benmärgsgivare sökes för klinisk prövning

Vi tillverkar cell-läkemedel för kliniska studier på Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. För det behöver vi benmärg som är startmaterial för odling av mesenkymala stromaceller. Vi hoppas kunna skapa banbrytande kliniska effekter med förbättrad läkning av stämbandsskador samt vid livshotande Acute Respiratory Distress Syndrome.

Tillverkning av cell-läkemedel reglerar av lagen kring läkemedelsstudier och sker separat från den kliniska studien som cellerna sen kommer att användas i. Vi har etiskt godkännande för att tillvarata benmärg från frivilliga donatorer som ger skriftligt samtycke.

Så här går det till:

 1. Första steget blir att läsa donatorsinformationen och avgöra om du samtycker till att ställa upp som donator. Då finns möjlighet att ställa frågor.
   
 2. Därefter fyller du i en förenklad hälsoenkät.
   
 3. Om läkaren anser att du kan passa som donator  genomgår du en hälsoundersökning och lämnar blodprov där bland annat möjlig blodsmitta analyseras. Detta sker cirka 2-3 veckor före planerad  benmärgsgivning.
   
 4. Om läkaren bedömer att proverna är bra fortsätter donationsprocessen med själva benmärgsdragningen. Den sker på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och tar cirka 2 timmar, varav aktiv benmärgsdragning cirka 30 minuter.
   
 5. Ytterligare blodprov tas för att upprepa analys av blodsmitta. Benmärgsdragningen sker från höftbenet under lokalbedövning. Viss smärta kan kännas när läkaren sprutar lokalbedövning. Därefter kan vissa känna ett obehag i form av en ilande känsla, men det ska inte göra ont att dra benmärg.
   
 6. När dragningen är avslutat sätter läkaren ett sterilt bandage över stick-stället och du får återgå till dina göromål när du känner dig redo att lämna avdelningen.


Det finns inga direkta risker med att lämna benmärg, utöver smärta/obehag. Blodmängden som tas är mycket mindre än vid en blodgivning men det kan vara bra att inte lämna benmärg och blod i nära anslutning, dina blodvärden kontrolleras vid hälsoundersökningen.

Ersättning

Eftersom det enligt lagen räknas som donation får vi inte betala ut någon ersättning för ditt bidrag (EU direktiv 2004/23/EC). 

Låter det intressant?

Om du är intresserad av att delta eller vill veta mer, kontakta: benmargsforskning4@gmail.com.

Ansvarig läkare: Katarina Le Blanc, Professor vid klinisk immunologi & transfusionsmedicin, Institutionen för laboratoriemedicin. Epost: katarina.leblanc@ki.se