Publicerad: 2021-03-26 12:49 | Uppdaterad: 2021-03-26 14:00

Benedikt Strunz tilldelas Sven Gards stipendium år 2021

Benedikt Strunz vid Institutionen för Medicin i Huddinge (MedH) får priset för sin avhandling "Human Innate lymphocytes in host defense, tissue funcition and reproduction."

Benedikt Strunz_photo by Bildmakarna
Benedikt Strunz, foto_Bildmakarna

De sakkunnigas motivering;

"Benedikt Strunz har i sitt avhandlingsarbete fokuserat på det medfödda naturliga immunsystemet vid hepatit C-virusinfektion. Mer specifikt har han studerat hur naturliga mördarceller (natural killer cells; NK cells) och slemhinneassocierade oföränderliga -celler (mucosa associated invariant  cells; MAIT cells) reagerar i samband med kronisk hepatit C virusinfektion och efter antiviral behandling, som botar infektionen. Han fann bland annat att de förändringar, som virusinfektionen haft på NK-celler och MAIT-celler till stora delar kvarstod även efter att infektionen utraderats av antiviral behandling. Benedikt Strunz studerade också MAIT-celler i ascites vid levercirrhos, en sjukdom vanlig vid kronisk hepatit C-virusinfektion. MAIT-celler var mer förekommande och med ökad funktionalitet i ascites än i blod. MAIT-celler visade sig också vara de mest rekryterade immuncellerna till peritonealhålan vid spontan bakteriell peritonit. Slutligen fann Benedikt Strunz att NK-celler i livmodern differentierades stegvis vid endometriell regeneration och graviditet samt lägger fram en modell där NK-cellerna kontinuerligt differentieras under menstruationscykeln.

Benedikt Strunz är ensam försteförfattare för två av avhandlingens arbeten och delad försteförfattare för de andra två. Samtliga arbeten är publicerade eller accepterade för publikation i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

Sammanfattningsvis är Benedikt Strunz en värdig mottagare av utmärkelsen bästa avhandling inom virologi." 
 

Benedict Strunz avhandling "Human Innate lymphocytes in host defense, tissue funcition and reproduction."

Sven Gards stipendium delas årligen ut för bästa avhandling i virologi och består av en prissumma och ett diplom.

Kontakt

Kia Olsson Handläggare
08-524 863 33