Publicerad: 2022-03-29 16:15 | Uppdaterad: 2022-03-29 16:19

Ben Murrell får Svedbergpriset 2022

Ben Murrell
Ben Murrell Photo: Johannes Frandsen

Svedbergpriset 2022 går till Ben Murrell, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, för hans arbete med att karaktärisera antikroppsvar mot virus, särskilt SARS-CoV-2.

Ben Murrells forskning fokuserar på samevolutionen mellan virus och antikroppar, som syftar till att förbättra vår förståelse för hur virus undviker antikroppsvar och hur antikroppar kan skydda mot olika virala varianter.

Sen början av COVID-19 pandemin, har Bens labb använt en mängd olika metoder för att studera olika aspekter av SARS-CoV-2 antikroppssvar på vaccin och naturlig infektion. Han har också arbetat med preklinisk upptäckt och karakterisering av camelid enkeldomänantikroppar, kallade ”nanokroppar” och även konventionella antikroppar med terapeutisk potential.

Ben har en doktorsexamen i datavetenskap från University of Stellenbosch, Sydafrika, och började på KI i slutet av 2018. På KI är han Assisterande professor på Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Svedbergpriset delas ut av Svenska Nationalkommittén för de Molekylära Biovetenskaperna inom Kungliga Vetenskapsakademin tillsammans med Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM). Priset delas ut till en framstående biokemist eller molekylärbiolog som är verksam i Sverige och som inte har fyllt 40 år under utdelningsåret. I utmärkelsen ingår, förutom en medalj, också prissumman 40 000 kronor.