Publicerad: 2011-09-27 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Behandling mot vanligt virus kan minska tumörväxt

[NYHET 2011-09-26] För första gången visar nu forskare vid Karolinska Institutet att det går att minska hjärntumörers tillväxt genom att sätta in behandling mot det vanligt förekommande viruset, Cytomegaloviruset. Viruset, som återfinns i många olika tumörtyper, kan bli en möjlig väg att kunna kontrollera tumörtillväxt och få tumörer att minska i storlek, som ett komplement till konventionell behandling med cellgifter.

Cecilia S NauclérFoto: Stefan Zimmerman

Cytomegaloviruset (CMV) är ett vanligt förekommande virus som finns hos 70-75 procent av den vuxna befolkningen. Vanligtvis märker man inte av viruset, utan det är vilande och ligger latent i kroppen. Men vid uppkomst av cancer verkar viruset spela en betydande roll genom att det kontrollerar många olika typer av mekanismer i cancerceller. Hjärntumörer, bröstcancer, koloncancer och prostatacancer är några cancerformer där CMV återfinns. Genom att studera medulloblastom, den vanligaste hjärntumören hos barn, lyckas nu forskare vid Karolinska Institutet för första gången påvisa förekomsten av CMV även i dessa tumörer och de visar också att behandling mot CMV kan minska tumörernas tillväxt.

- I den här studien visar vi att CMV finns i 92 procent av tumörer från medulloblastom patienter. Vi visar också i experimentella system att vi kan hämma medulloblastom tumörers tillväxt med antivirusmedicin, ett nytt möjligt angreppssätt vid behandling av vissa tumörer i framtiden, säger professor Cecilia Söderberg-Nauclér.

Tidigare studier har visat att många tumörformer också har ett ökat uttryck av enzymet COX-2. Enzymet finns inte i normal vävnad, men har en central roll vid inflammation och även vid uppkomst av cancer. När det gäller tumörer har man tidigare visat att COX-2 ofta kopplas till dålig prognos, men man har inte vetat varför. Och vetskapen att COX-2-hämmare minskar risken för cancerutveckling har gjort att de använts i kliniska studier för cancerprevention. CMV i sin tur gör så att en massa COX-2 bildas och är således en möjlig reglersignal för tumörtillväxt. COX-2-hämmare minskar även produktion av CMV. I den artikel som nu publiceras i Journal of Clinical Investigation visar forskarna just att tumörtillväxten minskar då CMV hämmas.

John Inge Johnsen
John Inge JohnsenFoto: Privat

- Våra försök på möss visar att tumörtillväxten minskar med cirka 40 procent då antivirusmedicin eller COX-2-hämmare används var för sig . Används de tillsammans minskar tumörtillväxten med hela 72 procent, säger Cecilia Söderberg-Nauclér, och poängterar att denna effekt uppnås utan att använda cellgifter.

De läkemedel som användes i studien, NSAID- preparat som hämmar både CMV-replikation och inflammation och antivirusmedicinen Valcyte/valganciclovir mot CMV-infektion, har båda relativt goda biverkningsprofiler och därför ser forskarna nu omedelbara möjligheter att studera läkemedlens effekter vid olika tumörformer. Antivirusmediciner är dessutom selektiva och påverkar framför allt infekterade celler.

- Det här är mycket lovande och spännande resultat. Virusinfektionen botas inte av behandlingen, inte heller tumören, men viruset i tumören minskar, vilket i sin tur påverkar tillväxten av tumören. Detta är således ett nytt angreppssätt mot tumörer och kan framöver kanske användas som en möjlig kompletterande terapeutisk behandling, säger Cecilia Söderberg-Nauclér.

Publikation:

Ninib Baryawno, Afsar Rahbar, Nina Wolmer-Solberg, Chato Taher, Jenny Odeberg, Anna Darabi, Zahidul Khan, Baldur Sveinbjörnsson, O-M Fuskevåg, Lova Segerström, Magnus Nordenskjöld, Peter Siesjö, Per Kogner, John Inge Johnsen & Cecilia Söderberg-Nauclér

Detection of human cytomegalovirus in medulloblastomas reveals a potential therapeutic target

Journal of Clinical Investigation, online 26 September 2011

För frågor, kontakta: