Publicerad: 2009-11-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Bättre hörsel med "ljuddämpare" i huvudet

Forskare vid Karolinska Institutet och Ludwig-Maximilians-Universität München har i en studie visat hur förmågan att lokalisera ljud kan anpassas efter den rådande ljudkulissen. Mekanismen som beskrivs i tidskriften Neuron fungerar som en naturlig ljuddämpare när vi exempelvis försöker föra ett samtal i bullriga miljöer.

Förmågan att kunna lokalisera ljud är många gånger minst lika viktig som att ha en bra hörsel. Därför har de flesta djur två öron och därmed två signaler från varje hörselorgan som når hjärnan. I de flesta fall når ljudvågor det ena örat före det andra och därmed uppstår små intensitets- och tidsskillnader, som hjärnan sedan använder för att räkna ut ljudkällans exakta lokalisering.

Anna Magnusson
Anna Magnusson Foto: Max Planck Insitute for Neurobiology

I den nu publicerade studien visar forskaren Anna K Magnusson vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och hennes kollegor att förmågan att lokalisera en ljudkälla finjusteras av signalmolekylen GABA. Enligt forskarna går det till så att nervcellerna i den laterala övre oliven, som analyserar intensitetsskillnader mellan de två öronen, reglerar sig själva genom att frisätta signalmolekylen GABA då de är aktiva (så kallad retrograd frisättning). GABA aktiverar sedan i sin tur GABAB-receptorer som sitter på de inkommande terminalerna från hörselorganen. På detta vis frisätts mer GABA vid stark hörselstimulering och resulterar i att nervcellerna i den laterala övre oliven "dövar" sig själva.

- Genom att farmakologiskt stimulera eller hämma GABAB-receptorena i levande djur, samtidigt som man stimulerade med ljud, kunde vi visa att förmågan att lokalisera ljud kan anpassas efter den rådande ljudkulissen med denna mekanism, säger Anna Magnusson.

De nu publicerade fynden bidrar till ökad kunskap om hur vi kan lokalisera ljud i vår omgivning, vilket hos människan bland annat är viktigt för att kunna uppfatta tal. En bättre grundvetenskaplig förståelse om basala hörselfunktioner är en förutsättning för att kunna utveckla nya och förbättra befintliga terapimetoder, som exempelvis hörapparater, vid hörselnedsättningar.

Publikation:

Anna K. Magnusson,Thomas J. Park, Michael Pecka, Benedikt Grothe and Ursula Koch

Retrograde GABA Signaling Adjusts Sound Localization by Balancing Excitation and Inhibition in the Brainstem

Neuron, Vol 59, 125-137, 10 juli 2008, DOI 10.1016/j.neuron.2008.05.011

För frågor, kontakta: