Publicerad: 2011-12-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Bättre folkhälsa i Stockholms län

[NYHET 2011-12-07] Folkhälsan blir allt bättre i länet. Dödligheten i hjärt- kärlsjukdom minskar, alkoholkonsumtionen minskar och flera utsatta grupper rapporterar en bättre hälsa. Samtidigt finns flera utmaningar. Fetman ökar, ungas psykiska hälsa oroar och skillnader finns fortfarande i hälsa mellan olika grupper. Det visar Folkhälsorapport 2011 som presenterades av Stockholms läns landsting den 7 december.

Många faktorer påverkar folkhälsan, bland annat vården, arbetslivet, den yttre miljön och ekonomin. Årets folkhälsorapport visar på många förbättringar men också många områden där insatser kan göras för att invånarna i Stockholms län ska få en bättre hälsa.

- Folkhälsan har aldrig varit bättre och det förebyggande arbetet har utan tvekan haft effekt. Men det finns många områden där man kan göra insatser för att förbättra hälsan, särskilt för de yngre, säger Birger Forsberg, överläkare och ansvarig för rapporten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Att minska skillnaderna i ohälsa mellan olika grupper och områden är ett viktigt mål. Precis som tidigare har flera utsatta grupper en sämre livskvalitet och en sämre hälsa än befolkningen i stort. Men positivt är att hälsan förbättras och det gäller även utsatta grupper som ensamstående mödrar, unga arbetslösa och utlandsfödda.

I rapporten prioriteras fem områden som behöver särskild uppmärksamhet: ungas psykiska hälsa, de riskabla alkoholvanorna, övervikten och fetman, rökningen bland yngre och minska ohälsan hos utsatta grupper. Författarna listar också en rad förslag på åtgärder som kan genomföras för att förbättra folkhälsan.

I samarbete med Karolinska Institutet

Folkhälsorapporten 2011 består av en huvudrapport, samt 12 delrapporter med fördjupning inom olika hälsofrågor. Rapporterna har tagits fram i nära samarbete med Karolinska Institutet, där de flesta författare är verksamma.

Läs mer och ladda ner

Alla rapporter kan laddas ner och beställas via webbplatsen Folkhälsoguiden.