Publicerad: 2019-09-12 11:58 | Uppdaterad: 2019-10-28 08:18

Bättre att vara överens om att arbetsklimatet är dåligt än att ha olika syn på läget

Forskare från Karolinska Institutet och Umeå Universitet har undersökt huruvida det har någon betydelse om medarbetare och ledningen är överens eller ej vid införandet att en hälsofrämjande insats.

Projektet "Sitter ni i samma båt? Ledar- och medarbetarskattningar i samband med hälsofrämjande interventioner" leds av Henna Hasson, vid Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet i samarbete med Susanne Tafvelin, Umeå Universitet.
 
Med utgångspunkt från ett stort antal studier bland både tyska och svenska arbetsmiljöinsatser har de funnit att samsyn mellan chefer och medarbetare är avgörande även om det man är överens om inte alltid behöver vara positivt.

Kontakt

Henna Hasson Adjungerad Professor