Publicerad: 2018-05-22 13:43 | Uppdaterad: 2018-05-22 13:53

Bästa lärare och bästa student utsedda vid kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi, Solna

Kursen klinisk medicin inriktning kirurgi Solna, termin 7 på läkarprogrammet, hade avslutning den 18 maj och vi gratulerar Johan Erlandsson, Spec läk Kir, Patientområdet Bäckencancer/PF Kolorektalcancer, som utsågs till terminens bästa lärare och Sarah Kopfer som utsågs till bästa student sammantaget under terminen.

Johan Erlandsson

Sarah Kopfer

Kursen Klinisk medicin, inriktning kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna ingår i tema 4 och ges termin 7 på läkarprogrammet. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik. Dessutom integreras ämnena primärvård, onkologi och rättsmedicin under terminen. Gabriella Jansson Palmer är studierektor för kursen som under våren 2018 haft 41 studenter.