Publicerad: 2023-05-29 17:00 | Uppdaterad: 2023-05-29 17:00

Barndomsastma och födoämnesallergi ökar risken för premenstruella störningar

I en nyligen publicerad studie visar forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet att flickor med barndomsastma eller födosämnesallergi har ökad risk för premenstruella störningar i vuxen ålder.

Yihui Yang, IMM
Yihui Yang

Premenstruella störningar kan ge både fysiska och psykologiska symtom, och har ofta en negativ inverkan på det dagliga livet. Uppskattningsvis är 20 – 30 % av kvinnor i reproduktiv ålder drabbade av premenstruella störningar (PMS) medan ca 2 - 6 % har den svårare formen PMDD (premenstruell dysforisk störning) som är förknippad med avsevärt nedsatt social funktion.

Tidigare forskning tyder på att inflammation kan vara en bidragande faktor till utveckling av premenstruella störningar. Kunskapen är dock begränsad och det finns ett stort behov av fortsatt forskning. Syftet med den aktuella studien var därför att undersöka om inflammatoriska tillstånd i barndomen, så som astma och allergier, kan bidra till premenstruella besvär i vuxen ålder.

Genom att använda en stor amerikansk longitudinell kohortstudie med detaljerad information har forskarna vid IMM tillsammans med medarbetare från Harvard Medical School, University of Island och University of Massachusetts Amherst kunnat utföra den första prospektiva kohortstudien i den aktuella frågeställningen och därmed ökat kunskapen om den biologiska bakgrunden till premenstruella störningar.

Studiens resultat utgör ett viktigt underlag för mekanistisk forskning kring inflammation och premenstruella störningar. Resultaten belyser även vikten av att vårdgivare är medvetna om risken att flickor med astma eller födoämnesallergi kan komma att drabbas av premenstruella störningar.

Vår tidigare studie visar att premenstruella symtom ofta uppstår redan i tonåren, vilket markerar vikten av att studera tidiga riskfaktorer för utvecklingen av dessa besvär. Vi kommer att fortsätta studierna kring hur faktorer före puberteten kan forma utvecklingen av dessa störningar, som kan utgöra ett omfattande tillstånd under kvinnors reproduktiva liv.

Yihui Yang, Enheten för integrativ epidemiologi, IMM

Publikation

Childhood asthma, allergies and risk of premenstrual disorders in young adulthood.
Yihui Yang, Tong Gong, Carlos A. Camargo Jr, Unnur A. Valdimarsdóttir, Elizabeth Bertone-Johnson, Donghao Lu, MD, PhD
Nature Mental Health, https://www.nature.com/articles/s44220-023-00066-4

Kontakt

Profile image

Yihui Yang

Doktorand
Profile image

Donghao Lu

Biträdande Lektor