Publicerad: 2015-12-21 12:31 | Uppdaterad: 2015-12-21 12:32

Barn i växelvis boende mår bättre än hos ensam förälder

Forskningsprojektet Elvis har sedan 2011 studerat välbefinnandet hos barn i växelvis boende. Resultaten av dessa och andra svenska studier sammanfattats nu i en forskningsöversikt från Centre for health equity studies, CHESS, som är ett forskningsinstitut med forskare från Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Emma Fransson är en av forskarna som är med i projektet.

Läs mer om projektet