Publicerad: 2013-04-30 00:00 | Uppdaterad: 2016-02-09 07:17

Barn fick konstgjord luftstrupe

FOTNOT Efter att texten publicerades har förhållandena förändrats. VI har valt att låta nyhetsartikeln ligga kvar på vår hemsida då vi menar att det är väsentligt för omvärlden att kunna följa och granska hur vi beskrivit olika skeenden vid olika tidpunkter. Forskaren och läkaren Paolo Macchiarini har varit och är föremål för olika såväl interna som externa utredningar och kritiska granskningar från media. Läs senaste kommentaren från KI som gäller Paolo Macchiarini.

Ett internationellt kirurgteam vid Childrens Hospital of Illinois i USA har skapat ett luftrör som de transplanterade in i en snart 3-årig flicka med en ovanlig och dödlig medfödd sjukdom som hindrade hennes luftstrupe från att utvecklas.

Operationen, som tog nio timmar, ägde rum den 9 april 2013 vid Children's Hospital of Illinois. Sjukhuset är en del av OSF Saint Francis Medical Center i Peoria, Illinois.

Barnet är det första i världen att få en bioartificiell luftstrupe som odlats fram med hjälp av nanofibrer och stamceller från den egna benmärgen. Vid operationen implanterade kirurgteamet ett konstgjort luftrör i flickan, som tillbringat hela sitt liv vid en neonatal intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i Seoul i Sydkorea. Sedan födseln kunde hon varken andas, tala, svälja, äta eller dricka på egen hand, och utan en luftstrupstransplantation skulle hon ha dött. Då inget donationsorgan använts, har detta anmärkningsvärda ingrepp praktiskt taget eliminerat risken att flickans immunförsvar skulle stöta bort transplantationen.

– Den yttersta potentialen i den här stamcellsbaserade terapin är att undvika mänskliga donationer och livslång immunavstötning, samt att kunna byta ut komplexa vävnader, och förr eller senare hela organ, med helt artificiellt laboratorietillverkat material och autologa stamceller. Vi spränger gränser med de här transplantationerna, säger Paolo Macchiarini, gästprofessor i regenerativ kirurgi vid Karolinska Institutet och chefskirurg för transplantationen.

– Fallet med den här flickan är ett utmärkt exempel på hur det internationella samfundet kan samarbeta för att rädda ett barns liv, säger Mark Holterman, professor i kirurgi och pediatrik vid University of Illinois College of Medicine i Peoria (UICOMP) och en av kirurgerna vid transplantationen.