Publicerad: 2015-06-10 15:35 | Uppdaterad: 2016-01-20 14:44

Bandet knutet mellan akademi och industri

Knut mellan industri och akademi

Den 2 juni invigdes det nya forskningscentrumet Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC). Två av invigningstalarna var Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten och ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

- Forskningssamarbetet mellan AstraZeneca och Karolinska Institutet är unikt och viktigt, sa Anders Hamsten, Karolinska Instituts rektor, som var eftermiddagens första talare.

Under sitt tal berättade Anders Hamsten att han själv har sin forskningsbakgrund inom hjärtforskning, ett av ICMC:s fokusområden, och att han brinner lite extra för ämnet.

Nästa talare var Marcus Schindler, Vice President, Head of CVMD, som berättade att AstraZeneca har stora förväntningar på detta samarbete då det är första gången man kommer att ha fullt integrerade forskargrupper mellan industrin och akademin.

Centrets mål är att identifiera och validera nya målmolekyler inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar.

Tredje talare var Bo Angelin, professor och föreståndare för ICMC, som berättade att man räknar med att ha nio olika forskargrupper och att de är stolta över att redan ha lyckats rekrytera åtta internationellt högt kvalificerade forskare att leda grupperna.

Han underströk också vikten av att ha en blandad forskargrupp av juniora och mer etablerade forskare. Uppemot 15 nationaliteter finns representerade och många forskare har erfarenheter från andra universitet.

Avslutade gjorde ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, som berättade om några av de punkter regeringen jobbar med för att främja forskning, bland annat kvalitetssäkring och att försöka få en jämnare könsfördelning. Även att underlätta för unga att börja forska var en av prioriteringarna.

Istället för att traditionellt klippa ett band, knöt hon ihop bandet mellan akademi och industri – ett band Anders Hamsten, KI, och Marcus Schindler, AstraZeneca höll i.

Invigningen fortsatte sedan i ICMC:s lokaler där det blev rundvandring bland labben, mingelbuffé och presentation av forskningsprojekt.