Skip to main content
Publicerad: 2009-09-23 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-08 14:41

Axel Hirschs pris 2009 tilldelas professor Torkel Klingberg

[PRESSMEDDELANDE] Medicine doktor Axel Hirschs pris 2009 delas ut till Torkel Klingberg, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet. Han får priset för sin frontlinjeforskning om träning av arbetsminnet hos personer med funktionsstörningar.

Styrelsen för forskning har beslutat att professor Torkel Klingberg, tilldelas Medicine doktor Axel Hirschs pris 2009 inom ämnesområdet neurobiologi.

Torkel Klingbergs forskning har varit banbrytande och skapat ett nytt forskningsfält kring träning av kognitiva funktioner. Resultaten har varit direkt kliniskt användbara för patientgrupper med till exempel stroke, ADHD, schizofreni och demens.

- Det är framför allt barn med ADHD jag koncentrerat mig på i min forskning. Mitt och min forskningsgrupps viktigaste fynd är att en grundläggande kognitiv funktion som arbetsminnet faktiskt går att träna upp, säger Torkel Klingberg.

Hans minnesträningsmetod används och vidareutvecklas i dag på en rad universitet i USA och arbetsminnesträning används kliniskt på över hundra kliniker runt om i världen.

Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets professorsinstallation.