Publicerad: 2023-12-06 14:47 | Uppdaterad: 2023-12-07 10:28

Avspärrningar i Aulan den 7 december p g a Nobelföreläsningar

Torsdagen den 7:e december kl 14:00 – 16:00 håller Nobelpristagarna Katalin Karikó och Drew Weissman sina
Nobelföreläsningar i Erling Persson-salen.

Med anledning av detta kommer det vara många avspärrningar inne i Aula Medica denna dag. Huvudentrén stängs kl.15:00 och efter det önskar vi att ni använder in-/utgång Solnavägen 7.

Kl. 16:00–18:00 kommer det vara Nobelmottagning för speciellt inbjudna gäster i foajéerna i Aula Medica. 

Kom ihåg att bära ditt passerkort vid förflyttningar inom huset under dagen. 

Entré Nobels väg 6 stänger kl.15:00  

Entré mot Biomedicum stängd hela dagen.

Entré Solnavägen 7 stänger kl.15:00 men kan användas av KI-personal med passerkort.

 

Kontakt

Ylva Blomberg Enhetschef