Publicerad: 2022-09-14 10:44 | Uppdaterad: 2022-09-14 10:44

Avskedshälsning från universitetsdirektören

Universitetsdirektör Katarina Bjelke gör sin sista vecka på KI och skickar en avskedshälsning till all personal inom verksamhetsstödet.

portrait of Katarina Bjelke
Katarina Bjelke, universitetsdirektör vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg

Så har den kommit, min sista vecka på Karolinska Institutet, åtminstone för den här gången. 

Det är ingen överdrift att säga att det varit tre intensiva, lärorika och stundtals omtumlande år. Framför allt satte ju pandemin sin prägel på den här tiden. Föga anade jag vad som skulle vänta bara ett drygt halvår efter att jag tillträdde min nya tjänst som universitetsdirektör strax före sommaren 2019.  När vi nu kan se tillbaka i backspegeln – även om pandemin ännu inte är över – så har vi alla vid KI fått vara med på en förändringsresa av historiska mått. Alla påverkades vi av den smitta som så snabbt fick fäste i vårt land och i hela världen. För KI:s del handlade det om att ställa om nästan all undervisning till distans, skapa nya rutiner och interna riktlinjer för att kunna jobba på distans. Mängder av stora och små frågor kom upp på bordet och många behövde lösas snabbt.

Jag överdriver inte heller när jag säger att alla vid KI ställt upp på ett fantastiskt sätt. Visst var det jobbigt många gånger, men studenter, lärare, forskare och medarbetare inom verksamhetsstödet kavlade verkligen upp ärmarna (bokstavligt talat för att få vaccin dessutom) och såg till att KI kunde klara av de här utmaningarna utan att förlora nämnvärt i tempo eller kvalitet. Jag var imponerad varenda dag! 

Samtidigt har det naturligtvis också funnits mer normala perioder under de gångna åren, då vi kunnat fokusera på att utveckla KI som helhet, dess förvaltning och verksamhetsstöd. Vi har tillsammans tagit många steg framåt och jag vill passa på att varmt tacka er alla för era bidrag till denna utveckling. Det här har vi gjort tillsammans och jag vill uppmana er att sträcka på er lite extra och känna stolthet över vad vi uträttat och åstadkommit! 

KI:s ställning blir allt starkare och vi ser hur det refereras till vår forskning och utbildning allt oftare i samhällsdebatten. En förutsättning för det är att det finns ett väl fungerande verksamhetsstöd. Vi har byggt upp ett gediget fundament och en bra grund att stå på, men utvecklings- och kvalitetsarbetet måste fortsätta. Omvärlden förändras, behoven av stöd likaså. Det betyder att vi aldrig kan slå oss till ro, men också att vi lever i en spännande och föränderlig värld med nya och ofta inspirerande utmaningar att ta tag i.   

Med start nästa vecka kliver jag på ett nytt uppdrag som generaldirektör för Vetenskapsrådet. Jag ser nu fram mot möjligheten att arbeta sektorsövergripande, men de erfarenheter och lärdomar jag fått efter åren vid KI kommer jag alltid att bära med mig. Jag är övertygad om att er förändringsresa kommer att fortsätta – och att den kommer att vara framgångsrik! 

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss kliver nu in som tf. universitetsdirektör till dess en ny ordinarie är utsedd och på plats. Gunnar har under de senaste månaderna successivt satt sig in i arbetet och jag känner mig helt trygg i att han kommer förvalta och vidareutveckla verksamheten tillsammans med er alla. Välkommen till universitetsförvaltningen vill jag också hälsa Klas Karlsson som går in som tf. planeringsdirektör för Gunnar under samma period. 

Med dessa ord vill jag tacka alla er som jag haft förmånen att arbeta tillsammans med. På återseende!

Katarina Bjelke