Publicerad: 2016-05-11 17:04 | Uppdaterad: 2016-05-13 23:45

Avsiktsförklaring undertecknad av KI och Sjöbergstiftelsen

Karolinska Institutet och den nybildade Sjöbergstiftelsen har idag gemensamt skrivit under en avsiktsförklaring som beskriver ramarna för en donation för inrättandet och driften av ett nytt cancerforskningscenter vid Karolinska Institutet.

– Det är glädjande att det nu kommer in en ny aktör som vill stötta svensk forskning och utveckling och bidra till bättre behandlingar mot cancer. Vi känner oss mycket hedrade att Bengt Sjöberg och hans nya stiftelse vill föra de här diskussionerna med Karolinska Institutet, säger professor Henrik Grönberg, vikarierande prorektor vid Karolinska Institutet.

Bengt Sjöberg, svensk affärsman boende i Hongkong, meddelade nyligen att han bildar Sjöbergstiftelsen med ett kapital på två miljarder kronor i syfte ”att göra skillnad för cancerforskningen och den behandling som möter cancerpatienter idag”. Bland annat kommer stiftelsen årligen och i nära samverkan med Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) att dela ut Sjöbergpriset till en framstående cancerforskare eller grupp av cancerforskare.