Publicerad: 2017-05-31 09:42 | Uppdaterad: 2017-05-31 09:51

Avhandling om psykologiska följder vid matstrupscancer

Ylva Hellstadius från gruppen Kirurgisk vårdvetenskap försvarar sin avhandling "Psychological distress following oesophageal cancer treatment : is there a need for psychological support?" den 2 juni 2017. Huvudhandledare är Anna Wikman.

Ylva Hellstadius

Vad handlar din avhandling om?

Psykologiska konsekvenser efter behandling för matstrupscancer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Majoriteten av patienter rapporterar ångest och depression från diagnosskedet upp till flera år efter operationen.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Ökade insatser från vårdens sida behövs vad gäller psykologiskt stöd efter cancerbehandling. Detta borde utgöra en del i rehabiliteringsprocessen för canceröverlevare.

Vilka mål har du för framtiden?

Förbättra psykologiska måendet över tid för patienter som drabbas av cancer.

Disputation

Fredagen den 2 juni 2017 kl 13:00

Avhandling

Psychological distress following oesophageal cancer treatment : is there a need for psychological support?