Publicerad: 2017-02-07 13:45 | Uppdaterad: 2017-02-07 14:00

Avhandling om höftprotesmodeller

Henrik Dahlstrand vid gruppen Ortopedi försvarar sin avhandling "Evaluation of a metal-on-metal total hip arthroplasty" den 10 februari 2017. Huvudhandledare är Rüdiger Weiss.

Vad handlar din avhandling om?

Vi har i 17 år följt patienter med en nyare typ av höftprotes som var väldigt i ropet under 2000-talet och jämfört utfallet med patienter som fått en traditionell (och därmed mer beprövad) höftprotesmodell.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Den nya och den traditionella protesmodellen fungerar lika bra avseende funktion och livslängd utan att lossna ur sin infästning. Den nya modellen medför dock att patienterna får betydligt högre halter av metallerna kobolt och krom i kroppen. Dessa metaller kan vara biologiskt aktiva och då det saknas fördelar med den nyare protesmodellen blir vår slutsats att det är säkrare att använda den traditionella modellen.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

I bästa fall genom att människor slipper nya ortopediska innovationer som mättar deras vävnader med tungmetaller utan att tillföra något positivt.

Vilka mål har du för framtiden?

Samma som de senaste tjugo åren: att motionera mer och att äta mer grönsaker. Men det lär väl gå som vanligt.

Disputation

Fredagen den 10 februari 2017 kl 09:00

Avhandling

Evaluation of a metal-on-metal total hip arthroplasty