Publicerad: 2017-03-20 11:57 | Uppdaterad: 2017-03-20 13:24

Avhandling om genetiska avvikelser för barn med leukemi

Ingegerd Ivanov Öfverholm vid gruppen Klinisk Genetik försvarar sin avhandling "Identification and evaluation of novel prognostic genetic markers for childhood acute lymphoblastic leukemia" den 24 mars 2017. Huvudhandledare är docent Gisela Barbany.

Vad handlar din avhandling om?

Nya prognostiska genetiska markörer för akut lymfatisk leukemi hos barn.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att ett flertal nyupptäckta genetiska avvikelser, såsom förluster av IKZF1-genen, är associerade till dålig prognos för barn med leukemi.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Bättre och fler prognostiska genetiska markörer kan leda till en mer individualiserad riskbedömning av barn som diagnostiserats med leukemi.

Vilka mål har du för framtiden?

Att i egenskap av läkare och forskare arbeta för en förbättrad och individualiserad genetisk cancerdiagnostik.

Disputation

Fredagen den 24 mars 2017 kl 09:00

Avhandling

Identification and evaluation of novel prognostic genetic markers for childhood acute lymphoblastic leukemia