Publicerad: 2017-01-20 10:44 | Uppdaterad: 2017-01-20 11:15

Avhandling om gallvägscancer och hormoners inverkan

Carl Kilander vid gruppen Övre GI Kirurgi försvarar sin avhandling "Aspects of biliary tract cancer : incidence and reproductive risk factors" den 27 januari 2017. Huvudhandledare är Omid Sadr-Azodi.

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om gallvägscancer, mer specifikt om hur väl cancerregistret täcker denna diagnos samt nyinsjuknande i Sverige över tid. Avhandlingen har också fokuserat på könshormoners inverkan på risken att utveckla gallvägscancer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Sjukdomen minskar inte i den utsträckning vi tidigare trott. Hormoners effekter på risken att utveckla gallvägscancer är sannolikt liten.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Cancerregistret måste valideras mer ordentligt för att den forskning som baseras på registret skall vara validerad. Detta är viktigt för framtida forskning.

Vilka mål har du för framtiden?

Fortsätta min kliniska karriär i första hand.

Disputation

Fredagen den 27 januari 2017, kl 13:00.

Avhandling

Aspects of biliary tract cancer : incidence and reproductive risk factors