Publicerad: 2017-10-18 17:28 | Uppdaterad: 2017-10-19 10:35

Avhandling om faktorer som är viktiga för skelettmuskelns ämnesomsättning och insulinkänslighet

Carolina Nylén vid gruppen Integrativ fysiologi försvarar sin avhandling "Transcriptional, epigenetic and lipidomic responses to metabolic interventions : implications for human obesity" den 27 oktober 2017. Huvudhandledare är Juleen Zierath.

Carolina Nylén vid gruppen Integrativ fysiologi

Vad handlar din avhandling om?

Vid fetma är ofta skelettmuskelns ämnesomsättning störd och insulinkänsligheten är nedsatt, vilket kan leda till typ 2 diabetes. Min avhandling handlar om hur faktorer som kalorirestriktion och fetmakirurgi påverkar lipidsammansättningen i skelettmuskeln samt DNA metyleringen och uttrycket av gener som är viktiga för skelettmuskelns ämnesomsättning och insulinkänslighet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Jag visar att DNA metyleringen av specifika metabolt viktiga gener förändras efter kalorirestriktion, kirurgi och även av en kort insulinexponering. Jag visar även att feta personer som går ner i vikt förbättrar sin insulinkänslighet samtidigt som uttrycket av fettförbränningsgener ökar och specifika lipidtyper minskar i skelettmuskeln.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Genom att identifiera de faktorer och mekanismer som leder till nedsatt insulinkänslighet i skelettmuskeln vid fetma, kan man erbjuda bättre behandlingsrekommendationer till de feta individer som är i riskzonen att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes samt hitta nya angreppspunkter för behandling.

Vilka mål har du för framtiden?

Först ska jag bli klar kirurgspecialist, vilket jag blir någon gång under 2018. När jag landat i en subspecialitet inom kirurgin (endokrinkirurgi och bröstkirurgi står på topplistan), har jag som mål att kombinera klinisk verksamhet med translationell forskning, med målet att forskningsresultat från den prekliniska forskningen ska komma fler patienter till nytta.

Disputation

Fredagen 27 oktober 2017, kl. 12:30

Avhandling

Transcriptional, epigenetic and lipidomic responses to metabolic interventions : implications for human obesity