Publicerad: 2017-10-16 10:53 | Uppdaterad: 2017-10-16 12:54

Avhandling om betydelsen av de två splitsningsvarianterna SNAP-25a och SNAP-25b

Teresa Daraio vid gruppen Tillväxt och metabolism försvarar sin avhandling " Studies of SNAP-25 in regulated membrane fusion : metabolic consequences and tuning of intracellular Ca(2+) dynamics in beta cells" den 27 oktober 2017. Huvudhandledare är Christina Bark.

Teresa Daraio vid Tillväxt och metabolism

Vad handlar din avhandling om?

I avhandlingen undersöker jag två splitsningsvarianter av SNAP-25; SNAP-25a och SNAP-25b, och betydelsen av dessa för ämnesomsättningen. Betoningen ligger på insulinutsöndring och de så kallade Langerhanska öarnas fysiologi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

  • Att väl fungerande SNARE-komplex som medierar frisättning (reglerad exocytos) av neurotransmittorer och hormoner är avgörande för en god hälsa.
  • En mindre förändring av komplexet såsom att SNAP-25b ersätts med SNAP-25a vid fel tidpunkt, resulterar i metabolt syndrom hos möss, vilket kännetecknas av hyperinsulinemi, insulinresistens, hyperglykemi, dyslipidemi och leverförfettning.
  • Vid glukosstimulering orsakar brist på SNAP-25b i de Langerhanska öarna störd kalciumreglering hos de insulinproducerande betacellerna, något som är associerat med ökad insulinsekretion. Dessutom medierar SNAP-25-isoformerna olika interaktioner mellan proteiner som är viktiga för initiering och terminering av membran fusion, vilket är betydelsefullt för en väl kontrollerad signalering.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Insulinresistens och ökad insulinsekretion betraktas som orsak till det metabola syndromet, och utgör stor risk för hjärtkärlsjukdom, samt typ 2 diabetes. I denna avhandling har vi experimentellt visat att förändrad/ökad frisättning av insulin bidrar till utvecklingen av det metabola syndromet. Det är frestande att spekulera i att även en mycket liten förändring i gener som direkt eller indirekt påverkar reglerad membranfusion kan bidra till utvecklingen av metabola sjukdomar.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag har ett särskilt intresse för klinisk forskning, och skulle vilja fortsätta arbetet kring metabolism och associerade sjukdomar.

Disputation

Fredagen 27 oktober 2017 kl 09:15

Avhandling

Studies of SNAP-25 in regulated membrane fusion; metabolic consequences and tuning of intracellular Ca2+ dynamics in beta cells