Publicerad: 2017-09-20 08:31 | Uppdaterad: 2017-09-20 11:27

Avhandling om bensjukdom och frakturrisk i samband med diabetes

Anna Ugarph från gruppen Tillväxt och metabolism, försvarar sin avhandling ”Bone disease and Diabetes Mellitus ” den 22:a september 2017. Huvudhandledare är Kerstin Brismar.

Vad handlar din avhandling om?

Bensjukdom och Diabetes Mellitus.

Anna Ugarphs spikade avhandling, Bone disease and Diabetes MellitusVilka är de viktigaste resultaten?

Min avhandling visar att patienter med typ 1-och typ 2 diabetes lider av en ökad frakturrisk, och att frakturrisken ökar ytterligare hos patienter med diabeteskomplikationer. Även metabola faktorer, inklusive IGF-I systemet, påverkar skelettet.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Såväl bensjukdom som Diabetes Mellitus är vanligt bland patienter med högre ålder, och det är också något som innebär stora hälsoproblem världen över. Det är viktigt att bensjukdom och frakturrisk uppmärksammas som en komplikation till diabetes, och precis som vid förebyggande av kardiovaskulära komplikationer vid diabetes, bör man behandla multipla riskfaktorer för att förebygga framtida risker för fraktur. Vi vet också att Perifer neuropati är en riskfaktor för framtida frakturer.

Vilka mål har du för framtiden?

Vi har påbörjat en randomiserad fall-kontroll studie. Patienter med nydebuterad typ 2 diabetes och matchade kontroller identifieras i primärvården och inkluderas i studien. Vi kommer att studera Metabol kontroll, vitamin D status, IGF- systemet, markörer för benmetabolism, ben kvalitet, co morbiditet, medicinering, livsstilsfaktorer, etnicitet och socioekonomiska faktorer.

Disputation

Fredagen 22 september 2017

Avhandling

Bone disease and diabetes mellitus