Publicerad: 2022-08-26 15:16 | Uppdaterad: 2022-08-26 15:16

Avdelningar istället för sektioner

Från och med den 1 augusti har vi bytt namn från sektioner till avdelningar på NVS.

Anledningen är främst att vi är den enda institution på KI som har haft kvar benämningen sektioner. Alla andra har gått över till att kalla det avdelningar. Därmed byts även vissa titlar som t ex sektionschef och sektionsadministratör som numera heter avdelningschef och avdelningsadministratör.

På engelska blir det ingen förändring utan där kvarstår beteckningen divisions.