Publicerad: 2021-11-18 10:31 | Uppdaterad: 2021-11-18 10:31

Autoklavering av avfall

Som informerats om tidigare (2021-03-01) erbjuder FM inte längre autoklavering av avfall som standardtjänst i Biomedicum.

Avfall som tidigare autoklaverats ska läggas i gula kärl märkta som ‘Skärande/stickande och smittförande’ avfall.

Om du vill behålla möjligheten att autoklavera avfall, kontakta FM för mer information.

 

För frågor angående avfallshantering, vänligen kontakta Jona Gudjonsdottir

 

Med vänlig hälsning,

Facility Management

Kontakt

Jona Gudjonsdottir Samordnare