Publicerad: 2009-11-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Åtta medicinska temacentrum

Som en del av Forskningsstrategiska kommitténs (FSKs) färdplan har nu beslut fattats om att inrätta åtta translationella medicinska temacentrum (2010-2012) vid KI/SLL.

Följande centrum inrättas/får stöd genom FSK:

  • Center för infectious medicine - 9 miljoner/år.
  • Medical theme center for cardiovascular disease - 9 miljoner/år.
  • Center for regenerative medicine - 4 miljoner/år.
  • Immune modulatory therapies for autoimmunity and cancer - 4 miljoner/år.
  • Temacentrum för inflammationssjukdomar - 9 miljoner/år.
  • Translational center in diabetes research, education and care - 4 miljoner/år.
  • Preclinical and clinical development of novel targeted anticancer therapies - 4 miljoner/år.
  • Breast cancer theme center - 4 miljoner/år.