Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Att publicera film i Canvas via My Media och Media Gallery

2020-08-25 14:00 - 15:30 Add to iCal
Annan Zoom

My Media är ett sökbart arkiv för visning och hantering av ditt personliga medieinnehåll, oavsett vilket kursrum du befinner dig i, i Canvas.

Media Gallery är ett sökbart galleri med medieinnehåll tilldelat en eller flera kurser. Dessa verktyg motsvarar videotjänsten på KI Play med skillnaden att de bara är tillgängliga via Canvas.